top of page

בטן

RSL0714

מכונת Resolute™ כפיפות בטן מאפשרת הפעלה מרבית של שרירי הבטן, לאימון אפקטיבי ונוח. למתאמנים יהיה קל יותר להתחיל את כפיפות הבטן עם סיוע ממערכת הצירים באיזון נגדי.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

התמקדות בחוויה

המתאמנים יכולים להכין את עצמם לסדרה מוצלחת של כפיפות בטן על ידי שימוש בהתאמות המושב הקלות למציאה ולהתאים את גובה המושב. מתג הוספת המשקל מוגן הפטנט נמצא במקום שקל להגיע אליו. מאחזי הידיים היצוקים מעניקים מרקם וריפוד ליתר נוחות.

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

מעוצבת ואמינה

המשטחים המרופדים של מכונת Resolute כפיפות בטן עברו 1.2 מיליון מחזורי בדיקה כדי לוודא שהמכונה הזאת תהיה סוס העבודה העמיד לאורך זמן בכל מתקן. כיסויי רגליים העשויים מקשה אחת מגומי רך מקלים על העברה של הציוד והוא יישאר במקומו אפילו אם יבעטו בו.

AMT--885--BP--F1.png

ביומכניקה יציבה

ביומכניקה יציבה משענת רגליים קבועה ללא החלקה תורמת ליציבות המבנה התומך של מכונת Resolute כפיפות בטן כדי לסייע למתאמנים כאשר גופם מתכופף, לחיקוי של כפיפות בטן. מערכת הצירים באיזון נגדי מעניקה למתאמנים התחלה קלה יותר לכפיפות הבטן שלהם ומאפשרת להגדיל את עומס העבודה.

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים


עלון המוצר RSL0714
.pdf
Download PDF • 320KB

bottom of page