top of page

לחיצת חזה בקירוב אופקי

RSL0414

מכונת Resolute™ לחיצת חזה בקירוב אופקי מעניקה תנועה עצמאית לזרועות הנעות ותחושת מסלול קירוב טבעית. הדבר מקדם יותר גיוס שרירים וגיוון בתרגילים תוך כדי אימון של השרירים המשתתפים בפעולת הדחיפה של פלג הגוף העליון כולל שרירי החזה והתלת ראשי.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

התמקדות בחוויה

צינורות הפלדה הגדולים במיוחד של מכונת Resolute לחיצת חזה בקירוב אופקי תורמים למוצר עמיד יותר ויחד עם זאת מעניקים לגבוה ביותר מקו מוצרי Resolute מראה עדכני ונצחי. כל נקודות הציר וההתאמה מעוצבות לפעולה שקטה לשנים רבות.

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

מעוצבת ואמינה

צינורות הפלדה הגדולים במיוחד של מכונת Resolute לחיצת חזה בקירוב אופקי תורמים למוצר עמיד יותר ויחד עם זאת מעניקים לגבוה ביותר מקו מוצרי Resolute מראה עדכני ונצחי. כל נקודות הציר וההתאמה מעוצבות לפעולה שקטה לשנים רבות.

AMT--885--BP--F1.png

ביומכניקה יציבה

ידיות זרועות התנועה של מכונת Resolute לחיצות חזה בקירוב אופקי ניתנות לשינוי זווית כדי לשמור את שורש כף היד ביישור נכון כאשר ידיו של המתאמן נוטות. זרועות הנעות באופן עצמאי מעניקות אפשרות של אימון מכוון לזרוע אחת.

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים


עלון המוצר RSL0414
.pdf
Download PDF • 324KB

bottom of page