top of page

שריר דלתא אחורי / הנפת בית החזה

DSL0505

המתקן לאימון שריר הדלתא אחורי / הנפת בית החזה של Discovery Series Selectorized Line מאופיין בתנועה עצמאית כפולה של הזרועות עם סיבוב עילי כדי להתאים למידות שונות של מותת כתפיים. כל אחד יכול להתאים לאחת מ- 13 נקודות המוצא בתחום של 120 מעלות. המשקולות הוסתו לצד ימין כדי לאפשר גישה נוחה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשיר
מסמכים רלוונטיים


עלון המוצר DSL0505
.pdf
Download PDF • 274KB

bottom of page