top of page

פשיטת רגליים / כפיפת רגליים

C027ES

המכשיר לביצוע פשיטת ברך / כפיפות רגליים מדגמי Vitality Series הוא מכשיר דו-תכליתי שעוצב עם כרית קלה לכוונון לקרסול ואפשרות לכוונון הכרית לשוק בנוחת ישיבה. העיצוב של הכרית לשוק שממוקמת מתחת לברך מאפשר הגעה לתנוחה הנכונה לביצוע כפיפות רגליים. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page