top of page

יד קדמית עם משקולות / פשיטת מרפקים

C025ES

המכשיר הדו-תכליתי לאימון השריר הדו ראשי / לפשיטת שריר הזרוע התלת-ראשי מדגמי Vitality Series כולל שילוב של משטחי אחיזה לשריר הדו ראשי/ תלת ראשי שמתכווננים באופן אוטומטי ואפשרות לכוונון עמדת המוצא בצורה נוחה על המכשיר. גלגל שיניים יחיד לכוונון המושב כדי להגיע למנח הנכון לביצוע תרגיל ולקבלת נוחות מרבית. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page