top of page

מכונת לחיצה

C024ES

מכשיר Multi-Press מדגמי Vitality Series כולל למעשה שלושה מכשירים: מכשיר להרמת משקולות בשכיבה, מכשיר להרמת משקולות בשיפוע ומכשיר לחיצת כתפיים. המשתמשים יכולים לבצע כוונון של זרוע ההרמה ושל המושב כשהם על המכשיר. ידיות אחיזה נוחות ורחבות ממדים שניתן להציב במיקומים רבים וכוונון פשוט של המושב מקלות על המשתמשים להתמקם בצורה הנכונה לביצוע התרגיל. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page