top of page

מכשיר לשרירי כתפיים אחוריים / שרירי חזה

C015ES

המכשיר לאימון שריר הדלתא האחורי / הנפת בית חזה מדגמי Vitality Series כולל זרועות מסתובבות שמתכווננות בהתאם לאורך הזרוע של המשתמש. הכוונון הפשוט לעמדת המוצא ושני מנחי הידיים האפשריים מציעים גיוון בתרגילים. הכרית האחורית הארוכה והצרה מספקת תמיכה לגב בביצוע תרגיל הנפת חזה ותמיכה לחזה באימון שריר הדלתא האחורי. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page