top of page

לחיצת רגליים/פשיטת שוק

C010ES

המכשיר לביצוע לחיצת רגליים / מתיחת שוק כולל כרית לכף הרגל שמתחברת במפרק ונותרת במנח אנכי כדי לחקות תנועת ישיבה שפופה ומאפשרת מתיחה מלאה במהלך ביצוע התרגיל לשריר השוק. משענת פנאומטית מאפשרת להגיע לעמדת המוצא הרצויה. משטח גדול, מונע החלקה ועמיד בפני בלאי לכף הרגל מאפשר למשתמש לבצע בקלות את שני התרגילים. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page