top of page

מתיחות רגליים

C005ES

המכשיר לביצוע פשיטת ברך מדגמי Vitality Series כולל אפשרויות לעמדות מוצא רבות וניתנות לכוונון לקבלת גמישות באימון וכרית לקרסול שמתיישרת באופן אוטומטי ומספקת נוחות. כרית אחורית פניאומטית שניתנת לכוונון מאפשרת ליישר את הברך ביחס לסיבוב בקלות לקבלת ביומכניקה יציבה. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page