top of page

לחיצות חזה

C001ES

המכשיר לביצוע לחיצות חזה מסדרת Vitality Series כולל אזורי אחיזה נוחים ורחבי ממדים שניתן למקם במנחים רבים, כרית גב ניתנת לכוונון שמאפשרת להגיע לעמדת המוצא הרצויה למתיחה מקדימה ומושב שניתן לכוונן כך שהתרגיל יתבצע בגובה ובצורה הנכונים. המשתמשים יכולים להפעיל בקלות את האפשרות להוספת משקל, על-ידי לחיצה פשוטה על מנוף שתגביר את עומס העבודה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page