top of page

מקבילים בישיבה

‏DPL0521

מכשיר המקבילים בישיבה מקו מוצרי טעינת המשקולות של Discovery Series מגיע לנתיב התנועה הייחודי שלו באמצעות מצבי אחיזה צרים ורחבים שמבטיחים אימון ממוקד ותנועה נכונה לביצוע התרגיל. ידיות הדחיפה רחבות הממדים מספקות שטח פנים גדול לצורך הפחתת הלחץ. ניתן להגדיר את מכשיר המקבילים בישיבה כמכשיר תלוי או בלתי תלוי בהתבסס על העדפת הלקוחות בזמן ההתקנה.

הצעת מחיר
AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT-885-Img-Feat-2_edited.png

AMT--885--BP--F1.png

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים


עלון המוצר DPL0521
.pdf
Download PDF • 320KB

bottom of page