top of page

מכשיר כושר רב-תכליתי

820


‎820 Multi-Gym הוא מכשיר שכולל 8 ערימות משקולות ו-10 תחנות ומספק רב-תכליתיות מרבית למשתמשי האתר. תחנת הצלבת הכבלים כוללת גלגלות מקובעות גבוהות, תחנות לאימון שריר הזרוע התלת-ראשי בדחיפה בעמידה ובישיבה, תחנות לביצוע משיכה ומשיכה ארוכה, ושתי תחנות של גלגלות שכוללות גלגלות גבוהות ונמוכות מקובעות לביצוע מגוון רחב של תרגילים.

כרטיסי הדרכה קלים לקריאה מציגים בפני המשתמשים את אפשרויות האימון.

הצעת מחיר

מפרט מכשירמסמכים רלוונטיים

bottom of page